top of page
Zoeken
  • Met Hart en Ziel Centrum

SPIRIT TALK

Sinds enkele jaren ontvang ik berichten uit andere dimensies. Als een soort van download ontvang ik tekst en andere informatie. Nu is de tijd aangebroken om hier anderen deelgenoot van te maken zodat steeds meer mensen zicht bewust gaan worden dat er veel meer om ons heen is dan dat wat fysiek waargenomen wordt.


Deze ongeziene wereld communiceert op een andere wijze met ons en de communicatie is veelal subtiel. De ongeziene wereld, die uit veel dimensies bestaat, noem ik steevast de 'Spirituele Wereld'. Deze wereld omvat onze dierbare overledenen maar ook gidsen, engelen, spirituele meesters en de hoogste bron van al wat is.


Deze bron bestaat uit universele en onvoorwaardelijke liefde en is in frequentie die hoogste trilling die bestaat. Deze onvoorwaardelijke liefde is van een andere soort dan de liefde die bestaat tussen man en vrouw of ouder en kind. Het is een allesomvattende liefde met een zachtheid waar geen woorden uitdrukking aan kunnen geven en die zich uitdrukt in onvoorstelbaar prachtig warm en ook krachtig licht.


Adembenemend, letterlijk, want wanneer wij toetreden tot de Spirituele Wereld blazen we op aarde onze laatste adem uit en mogen we erop vertrouwen dat we liefdevol opgenomen worden in dit prachtige zachte licht, de hemel en dat de reis van onze ziel verder voort gezet wordt


Onderstaande tekst maakt deel uit van tekst die ik vanuit de Spirituele Wereld ontving in 2019. Ik ontvang teksten in het Engels en de vertaling staat eronder.


26 juli 2019


This place was created by God and built on pure love. There is no violence, nor are anger and jealousy. This place is immortal and there is room for every soul on earth. There the beauty of the soul will be preserved and each soul will endure the continuity of eternity. Because every soul is immortal.


Deze plek is door God geschapen en gebouwd op pure liefde. Er is geen geweld, ook woede en jaloezie bestaan niet. Deze plek is onsterfelijk en er is plaats voor iedere ziel op aarde. Daar zal de schoonheid van de ziel worden bewaard en zal elke ziel de continuïteit van de eeuwigheid doorstaan. Omdat elke ziel onsterfelijk is.25 weergaven0 opmerkingen
bottom of page